Εταιρικο Σχημα

Εταιρικο Σχημα

University College Of Northern Denmark

Το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Δανίας (UCN) ιδρύθηκε την 1ηΙανουαρίου του 2008. Το UCNέχει περίπου 10.000 φοιτητές και απασχολούνται περίπου 1000 άτομα προσωπικού προσφέροντας σχεδόν 40 διαφορετικά προγράμματα σπουδών. Το UCNσυμμετέχει σε ερευνητικές συνεργασίες όλων των επιπέδων; από βραχυπρόθεσμα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε τοπικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα σχολείο, νοσοκομείο, εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων, ιδιωτική εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό, έως και πολυετή εθνικά ή διεθνή σχέδια συνεργασίας τα οποία εστιάζουν στην επίλυση των κυριότερων κοινωνικών προκλήσεων.

Crossing Borders

Το CrossingBordersείναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος είναι διαπιστευμένος για τα εθελοντικά προγράμματα πρακτικής άσκησης (EVS) ως συντονιστής φορέας αλλά και φορέας υποδοχής και αποστολής ατόμων. Το όραμα του CBείναι ένας κόσμος ειρηνικός προς τον εαυτό του και ως προς την ποικιλομορφία. Η αποστολή του είναι να δημιουργήσει χώρο διαλόγου προς ένα τέτοιο κόσμο, οικοδομώντας έτσι την ικανότητα των νέων, των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και των εκπαιδευτικών να συνειδητοποιήσουν το παραπάνω όραμα. Ο γενικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα με διαφορετικό υπόβαθρο να μάθουν να ζούν με ίσους όρους.

Youth Europe Service

Το Y.E.S. είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ασχολείται κυριώς με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα και πιο συγκεκριμένα:

 • Την ένταξη των ατόμων με αναπηρία ή των μειονεκτούντων ατόμων ( μετανάστες, πρόσφυγες κ.λπ.)
 • Την αμοιβαία γνώση μεταξύ των ανθρώπων, την ανάπτυξη αλληλεγγύης και την αμοιβαία κοινωνική ζωή.
 • Τη γνώση και τη προστασία της ιστορικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς.
 • Την ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής υπηκοότητας.
 • Την προώθηση ετήσιων εκδηλώσεων μεταξύ των μελών της, όπως η παροχή πληροφοριών, η πραγματοποίηση εθελοντικών υπηρεσιών και ανταλλαγών και η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Την προώθηση νέων επιχειρηματιών και ευκαιριών απασχόλησης .
 • Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη και την προώθηση του τουρισμού.

Το Y.E.S. έχει πραγματοποιήσει περισσότερα απο 40 ευρωπαϊκά προγράμματα στα πλαισια του Youth, Socrates, Grundtivg, Leonard, LLPκ.λπ.

University Of Thessaly

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κεντρική Ελλάδα. Διαθέτει 17 διαφορετικά τμήματα τα οποία βρίσκονται στις τέσσερις κύριες πόλεις της Θεσσαλίας. Το πανεπιστήμιο δραστηριοποιείται στο τομέα της μάθησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας απο το 2000 και έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα απο 20  χρηματοδοτούμενα προγράμματα απο την ECγια την ανάπτυξη της τεχνολογίας και των ICTσε ομάδες που στοχεύουν στη δια βίου μάθηση και κυμαίνονται απο την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως την επαγγαλματική κατάρτιση. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού και της υλοποίησης σημαντικών προγραμμάτων απο το 2012, έχοντας σχεδιάσει, αναπτύξει και δοκιμάσει  διάφορα εκπαιδευτικά εργαλεία και τεχνικές εκμάθησης συμβάλλοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων σε διάφορους τομείς (αναλυτική σκέψη, εκμάθηση γλωσσών,softskills, ψηφιακές δεξιότητες, κ.λπ.)

Comparative Research Network EV

Tο Συγκριτικό Ερευνητικό Δίκτυο είναι μια Μη Κυβερνητική  Οργάνωση η οποία ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπέδευσης ενηλίκων. Η ΜΚΟ ειδικεύεται κυρίως:

 • Σε δραστηριότητες κατάρτισης στον τομέα των διαπολιτισμικών ικανοτήτων, μάθηση μεταξύ των γενεών, κινητικότητα και μετανάστευση.
 • Στη δημιουργία και εκτέλεση διαδικασιών αξιολόξησης και διάδοσης
 • Στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών και την αφήγηση
 • Στην αξιολόγηση και διάδοση των προγραμάτων.
 • Στην ανάπτυξη των ψηφιακών δραστηριοτήτων και μεθοδολογιών.

Αυτη τη στιγμή αποσχολει 3 μόνιμους υπαλλήλους και περίπου 6 ελεύθερους επαγγελματίες  με ένα δίκτυο άνω των 120 μελών που δραστηριοποιούνται σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες.