Διαδικτυακό μάθημα για εκπαιδευτικούς

0(0)

Διαδικτυακό μάθημα για εκπαιδευτικούς

Description

PAESIC Online Training is a free resource – targeted to teachers and principals of European schools – about the most effective practices in use across the continent in making our schools more inclusive and welcoming towards students with  migrant/refugee background and to enable these students to achieve better academic results.
The course is divided into 4 modules. Each module was edited by one of the partners involved in the project and focuses on each of the 4 strategies that, based on the researches conducted, are among those that work better in building inclusive schools practices.

The 4 Strategies are:

  • Differentiation
  • Inclusive Parent Engagement
  • Multilanguage
  • Collaboration

Each module is structured as follows:

  • Outline of the topic
  • Practical information
  • Why is it relevant
  • Activities
  • Self check questions

The first three parts give an overview of the topic through a brief description of the method/strategy, of how it works and some details. They are complimented with many links to online resources (mostly videos) that – we hope – will be inspiring.
Each module includes some activities/exercises inspired by the 4 strategies. The activities/exercises intend to give the course participants ideas on how to work with the  concepts described in each module in order to achieve the desired results in practice.
Self check questions session follows to help teachers/principals to understand if concepts are clear and to give them time and space to reflect if the strategy can be applied in their schools/classes.
In the end it has been set up a space where attendees can share their own thoughts and build useful connection with other teachers/principals around Europe to create a community about the topic of Inclusion in the classroom.
The course is meant to be an engaging way to approach pretty difficult content, find excellent suggestions and trigger attendees to read the intellectual outputs produced for the project in order to go deeper into the topic.

Topics for this course

10 Lessons

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-διάκριση?

Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι όλοι οι μαθητές ίδιοι. Σε οποιαδήποτε δεδομένη τάξη, οι μαθητές με μια σειρά από ικανότητες, ενδιαφέροντα, στυλ και προφίλ μάθησης ομαδοποιούνται και αναμένεται να μάθουν συγκεκριμένο υλικό σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα.
Περίγραμμα του θέματος
Πρακτικές πληροφορίες
Γιατί είναι σχετικό;
Δραστηριότητες για τους εκπαιδευτικούς
Άσκηση αυτοαναστολής

Συμμετοχή γονικής δέσμευσης?

Η εμπλοκή των γονέων ως στρατηγική για πιο επιτυχημένους μαθητές και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς, ειδικά με μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Free

Enrolment validity: 0 day