Partnere

PARTNERS

Professionshøjskolen UCN

Professionshøjskolen UCN (UCN) blev etableret 1. januar 2008.

UCN har 9.200 ordinære studerende, ca. 8000 kursister og ca. 900 ansatte og tilbyder næsten 40 forskellige uddannelser samt efter- og videreuddannelser.

UCN deltager i forsknings – og udviklingssamarbejder på alle niveauer lige fra kortere forsknings – og udviklingsprojekter, der tager udgangspunkt i lokalt forankrede konkrete udfordringer eksempelvis inden for pædagogik, velfærdsteknologi, privat eller offentlig virksomhed til flerårige nationale og internationale samarbejdsprojekter, som fokuserer på løsning af større samfundsmæssige udfordringer.

Crossing Borders

Crossing Borders er en non-profit civil samfundsorganisation, der har til formål at uddanne og styrke unge og undervisere til at blive aktive globale borgere. Vi er en platform, hvor mennesker kan krydsbestøve og udvikle ideer i netværk og lokalsamfund over hele verdenen. Vi gør det muligt for unge at dele deres bedste ideer, bedste produkter og bedste praksis, og skabe et miljø, hvor alle deltagere opfordres til at udvikle og lære af hinanden. Endvidere kan vi også rose os af at besidde en enorm mangfoldighed og diversitet i vores team. Netop mangfoldighed og diversitet er noget, vi prædiker, og derfor også noget, vi lever efter. Dette afspejles i de mennesker, der er en del af vores team, der deltager i vores arrangementer, i dem vi samarbejder med, og i vores internationale projekter. CB’s overordnede mål er således at skabe et rum, hvor mennesker med forskellige baggrunde har mulighed for at lære at leve sammen på lige fod.

Youth Europe Service

Y.E.S. er en almennyttig organisation (NGO) som arbejder inden for de sociale og miljømæssige områder:

 • Integration af mennesker med handicaps eller som er ugunstigt stillede (indvandrere, flygtninge ect.)
 • Gensidig mellemmenneskeligt kendskab med henblik på at udvikle solidaritet og forståelse for civiliseret sameksistens
 • Kendskab og beskyttelse af historisk, kulturel og kunstnerisk arv
 • Udvikling af sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter med henblik på skabelse af en europæisk nationalitet
 • Fremme af årlige begivenheder blandt Y.E.S. medlemmers såsom udbredelse af information, gennemførelse af udveksling og frivillige tjenesteydelser og organisering af kulturelle arrangementer
 • Udvikling af nye iværksætter – og jobmuligheder
 • Aktiviteter og initiativer inden for udvikling og fremme af turisme
  Y.E.S. har gennemført mere end 40 europæiske projekter inden for følgende programmer: Touth, Socrates, Grundtvig, Leonardo, LLP etc.

Universitet i Thessalien

Universitet i Thessalien (UTH) er den eneste institution for videregående uddannelser i Centralgrækenland. Universitetet har 17 forskellige afdelinger, som er placeret i fire hovedbyer i Thessalien. UTH er siden 2000 aktiv inden for teknologibaseret læring og det har både koordineret og deltaget i mere end 20 EC-støttede projekter omkring anvendelse af IKT-teknologi i livslang læring for målgrupper der spænder fra folkeskole niveau til erhvervsrettede uddannelser. UTH er aktive udvikling og implementering af læring inden for spil design siden 2012 og har udviklet og afprøvet software-applikationer for forskellige sektorer (analytisk tænkning, sproglæring, professionel kommunikation og internationalt miljø, digitale færdigheder etc.).

Comparative Research Network EV

Comparative Research Network EV (CRN) er en NGO, som blev etableret i 2007 og som arbejder inden for voksen uddannelse. CRN er specialiseret inden for:

 • Træningsaktiviteter inden for interkulturelle kompetencer, læring på tværs af generationer, mobilitet og indvandring
 • Oprettelse og afvikling af evaluerings – og videnspredning
 • Spil-design i uddannelse, storytelling og samfundsrapportering
 • Evaluering og udbredelse af projekter
 • Udvikling af digitale aktiviteter og metodologier
  Pt. har CRN tre fastansatte og ca. seks freelance medarbejdere og dets netværk har over 120 medlemmer lokaliseret i næsten alle europæiske lande.