Online kursus for lærere

Online kursus for lærere

Categories: Paesic
Ønskeliste Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Om kursus


 
 
PAESIC Online Training er en gratis ressource – målrettet lærere og skoleledere i europæiske skoler – om den mest effektive praksis, der bruges på tværs af landegrænser i Europa til at gøre vores skoler mere inkluderende og imødekommende over for elever med indvandrer- / flygtningebaggrund og for at gøre det muligt for disse elever at opnå bedre boglige resultater.

Kurset er opdelt i 4 moduler. Hvert modul er redigeret af hver af ​​de involverede partnere i PAESIC-projektet og fokuserer på de 4 strategier, der, baseret på de udførte undersøgelser, er blandt dem, der fungerer bedre til opbygning af inkluderende skolepraksis.

De 4 strategier er:

 • Differentiering
 • Forældreengagement
 • Flersproglighed
 • Samarbejde

Hvert modul er struktureret på følgende måde:

 • Oversigt over emnet
 • Praktisk information
 • Hvorfor er det relevant?
 • Øvelser
 • Refleksionsspørgsmål

De første tre dele giver et overblik over emnet gennem en kort beskrivelse af metode / strategi – hvordan den fungerer og nogle detaljer. Delene komplimenteres med mange links til online ressourcer (mest videoer), som – håber vi – vil være inspirerende.

Hvert modul indeholder nogle aktiviteter / øvelser inspireret af de 4 strategier. Aktiviteterne / øvelserne har til formål at give kursusdeltagerne ideer til, hvordan man kan arbejde med de begreber, der er beskrevet i hvert modul for at opnå de ønskede resultater i praksis.

Spørgsmålssession til refleksion følger for at hjælpe lærere / skoleledere med at forstå, om begreber er klare, og give tid og plads til refleksion over, om strategien kan anvendes i deres skoler / klasser.

Til sidst er der oprettet et rum, hvor deltagere kan dele deres tanker og opbygge nyttige forbindelser med andre lærere / skoleledere rundt om i Europa for at skabe et miljø om emnet Inklusion i klasseværelset.

Kurset er beregnet til at være en måde hvor man aktivt nærmer sig et ret vanskeligt indhold, finder gode forslag og giver deltagere lyst til at læse de intellektuelle outputs, der er produceret i projektet og som dykker dybere ed i de fire temaer/strategier.

Show More

Course Content

Differentiering
Vi ved alle, at ikke alle studerende er ens. I et givet klasseværelse grupperes studerende med en række evner, interesser, læringsstile og profiler og forventes at lære bestemt materiale inden for en given tid.

 • Oversigt over emnet
 • Praktiske oplysninger
 • Hvorfor er det relevant?
 • Aktiviteter for lærerne
 • Selvrefleksionsøvelser

Inklusiv forældreengagement
Forældreengagement som strategi for mere succesrige studerende, og hvordan det kan anvendes til en mere inkluderende skole, især med studerende med indvandrerbaggrund.

Spørgsmål til sprogundervisning
Texts, language resources that exist in the space of the school and shape the linguistic landscape, do not usually reflect the super diverse reality.

Inkluderende professionelt samarbejde i og uden for klasseværelset
Samarbejde er evnen til at dele ideer og tanker åbent sammen med en anden person og komme med et kombineret svar, svar og vores løsning om et specielt emne eller emne.