Baggrund

De europæiske lande bliver mere og mere forskelligartede. I øjeblikket ses en øgning i antallet af elever med indvandrer – og flygtningebaggrund i det europæiske skolesystem. Dette skaber forhindringer, men også muligheder inden for uddannelsessystemet på tværs af kontinentet. I dette projekt vil vi række hånden ud og støtte lærerne – især undervisere, som arbejder med børn og unge med indvandrer og flygtningebaggrund – i at fremme fælles forståelse og respekt i klasseværelset.
Ved at fremme styrket social inklusion fælles forståelse og respekt blandt unge mennesker i klasseværelset og tilvejebringe reelle konkrete færdigheder og træning for de undervisere, der møder tilstrømningen af nye ansigter og kulturer ved vi, at vi hjælper med at bygge et mere sammenhængende Europæisk fællesskab med et styrket socialt inkluderende klima.

Mål

Projektet vil stille træning til rådighed, styrke socialt sammenhold samt underviseres kompetencer i forsøget på at styrke social inklusion ved at finde løsninger i eksisterende eksperimenter og udforske metodologier og holdninger.

Projektet sigter i mod:

 • Inden for pædagogiske metoder og metodologier at øge evnen til at fremme social inklusion i klasselokalet.
 • At fremme udvekslingen af god praksis i styrkelse af inklusion af elever især dem med indvandrer- og flygtningebaggrund.
 • At udvikle muligheder for flere inkluderende klasser og skoler

Fagligt Udbytte

Projektet ønsker at udvikle fire forskellige typer af faglige udbytter (rapporter, guider, DVD-er, virtuel platform) på to år. Disse er:

 • Målgrupperapport
 • Guide målrettet folkeskolelærere
 • Værktøjskasse for skoleledere
 • Online kursus for folkeskolelærer

Effekt

Det er hensigten at effekten af projektarbejdet skal være på et højt niveau for deltagende undervisere, målgrupper, partnerorganisationer og relevante interessenter. Effekten af projektets er koblet til to hovedaspekter, det ene er de mål man ønsker at opnå i projektet, det andet er metoderne som partnerskabet anvender til at opnå disse mål.

Resultater

Projektet stræber i mod at:

 • At stille et læringsrum til rådighed for undervisere, hvor man kan dele Best practice og opnå kreative og innovative færdigheder til frembringelse af social inkluderende uddannelse.
 • At stille en platform til rådighed for undervisere og opmuntre dem til at tage del i opbygning af resultater, der adresserer inklusion af især ugunstigt stillede unge med indvandre – og flygtningebaggrund og være med til at designe strategier til klasselokalet.
 • At få skoleledere i samtale omkring styrkelse af social inklusion i skolerne
 • At engagere myndigheder inden for uddannelse i Danmark, Grækenland, Italien og Tyskland til at prioritere social inklusion i uddannelse.
 • At identificere eksisterende forskning og forbinde det med praksis, og via eksperimenter og holde det op imod reelle behov i klasselokalet.
 • At opmuntre og inspirere undervisere til at spille en afgørende rolle i sikring af socialt sammenhold gennem uddannelse i deres læringsmiljøer.
 • At oprette et rum for dialog og solidaritet mellem læringsmiljøer omhandlende inklusionsstrategier inden for børn – og unge-uddannelser.
 • At øge opmærksomheden på den positive effekt af indvandring i Europa og bidrage til sikring af socialt sammenhold i europæiske læringsmiljøer og uddannelseskredse.

Partners